Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
“Жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцүүлэх уулзалт”-д Хууль зүйн хэлтсийн дарга С.Болортуяа оролцлоо.
...

2016-07-06 13:34:11

Дэлгэрэнгүй ...
ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсээс "Захиргааны Ерөнхий хууль"-аар сургалт зохион байгууллаа.
...

2016-06-15 15:11:44

Дэлгэрэнгүй ...
“Иргэдийн Улс төрийн эрхийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг”боллоо.
...

2016-05-04 10:05:00

Дэлгэрэнгүй ...
ИРГЭД, ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГАД
...

2016-05-02 08:45:49

Дэлгэрэнгүй ...
Монгол улсын хууль зүйн яамнаас 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ээс дагаж мөрдөх Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулиар сургалт зохион байгууллаа.
...

2016-04-25 09:11:55

Дэлгэрэнгүй ...
2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2016-03-03 01:20:36

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 5 САРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-03-03 01:19:58

Дэлгэрэнгүй ...
Хууль зүйн байгууллагуудын удирдлагуудын ажлын нэгдсэн хуваарь
...

2016-03-03 01:18:32

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэст ирүүлнэ үү
...

2016-03-03 01:17:49

Дэлгэрэнгүй ...