Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ, НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ЗӨРЧСӨН АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАРИУЦЛАГА ТООЦЛОО.

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар 05-ны өдрийн Б/07дугаартай аймгийн Засаг даргын захирамжаар Аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын дарга Г.Солонго  нь тус театрын дуучнаар ажилладаг өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох нөхөр Б.О-д ур чадварын нэмэгдлийг цалингийн тодорхой хувиар бодож олгох тухай захиргааны шийдвэрийг гаргахаас өмнө Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн  8 дугаар зүйлийн 8.2-т заасны дагуу “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэх гэснийг зөрчсөн болох нь Авлигатай тэмцэх газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 05/922 дугаартай албан бичгээр тогтоогдсон байх тул албан тушаалын цалингийн хэмжээг гурван сарын хугацаагаар 30 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдууллаа.

 

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-02-05 17:00:00