Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
Сумдын Засаг даргын гэрээний хэрэгжилт
...

2017-10-10 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
“СТАНДАРТТАЙ ЗАВХАН” АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2017-2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2017-09-30 13:00:32

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР
...

2017-06-28 15:57:26

Дэлгэрэнгүй ...
“Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдөр”-н 1,000,000 мод ургуулах хөдөлгөөнд аймгийн иргэд хөдөлмөрчид та бүхнийг идэвхитэй оролцохыг уриалж байна.
...

2016-05-05 10:31:17

Дэлгэрэнгүй ...
2014 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРЫН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН
...

2016-03-03 01:17:42

Дэлгэрэнгүй ...
ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ
...

2016-03-03 01:17:02

Дэлгэрэнгүй ...
“Улаан хальст сармис” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд аймгийн хэмжээнд 10 аж ахуйн нэгж, иргэн 2.2 га-д улаан хальст сармис тариалж 5.5 тн ургац хураан авчээ
...

2016-03-03 01:15:10

Дэлгэрэнгүй ...
“ЗАВХАНЫ УЛААН ХАЛЬСТ САРМИС” АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР
...

2016-03-03 01:14:15

Дэлгэрэнгүй ...
"Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих" дэд хөтөлбөр батлах тухай
...

2016-03-03 01:12:38

Дэлгэрэнгүй ...
ДЭД БҮТЭЦ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТОВЧ МЭДЭЭ
...

2016-03-03 01:11:15

Дэлгэрэнгүй ...