Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
Aймгийн Засаг даргын нэрэмжит "Хаврын баяр - 2019" урлаг спортын их наадмын удирдамж
...

2019-04-08 09:38:49

Дэлгэрэнгүй ...
Хаврын баяр 2018 урлаг спортын наадмын хөтөлбөр
...

2018-04-28 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
“ЭРҮҮЛ МЭНД – ЭРС ШИНЭЧЛЭЛ” ХӨТӨЛБӨРИЙ 2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
...

2016-03-03 01:22:15

Дэлгэрэнгүй ...
Боловсролын газрын 2014 оны ажлын товч тайлан
...

2016-03-03 01:21:36

Дэлгэрэнгүй ...
Нийгмийн хамгаалал үйлчилгээний тайлан мэдээ
.Нийгмийн халамжийн тухай хууль, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль болон бусад хуулиудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, халамж- асрамжийн үйлчилгээг нийгмийн халамж, хамгаалал шаардлагатай иргэдэд үзүүлж байна. Халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, ...

2016-03-03 01:20:46

Дэлгэрэнгүй ...