Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэлээ.
...

2019-12-20 09:29:16

Дэлгэрэнгүй ...
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг үнэлэн дүгнэлт гаргалаа.
...

2019-12-20 09:22:30

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
...

2019-09-24 08:28:18

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
...

2019-09-24 08:27:57

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
...

2019-09-24 08:27:39

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
...

2019-09-24 08:26:59

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
...

2019-09-24 08:26:39

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
...

2019-09-24 08:25:56

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ
...

2019-09-24 08:25:23

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ
...

2019-09-24 08:24:51

Дэлгэрэнгүй ...