Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
ТӨСЛИЙН АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.
...

2019-05-13 08:32:13

Дэлгэрэнгүй ...
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ” 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР АЛБАН ДААЛГАВАР, “ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ” 2018 ОНЫ 258 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН
...

2018-09-18 12:33:15

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-ЗӨВЛӨМЖ / 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР /
...

2018-08-08 12:43:12

Дэлгэрэнгүй ...
Сумдын Засаг даргын гэрээний хэрэгжилт
...

2017-11-20 06:07:04

Дэлгэрэнгүй ...
ШИЛЭН ДАНСНЫ САЙТАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН
...

2017-10-15 19:20:23

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын хэлтэс, агентлагийн дарга нартай байгуулсан гэрээний биелэлтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын танилцуулга
...

2017-10-11 17:12:32

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын хэлтэс, агентлагийн дарга нартай байгуулсан гэрээний биелэлтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын танилцуулга
...

2017-10-10 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
23 сумын нийт төсөвт байгууллагад газар дээр нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, нийт төрийн албан хаагчидад зөвлөн туслаж сургалт явууллаа.
...

2017-05-13 18:40:39

Дэлгэрэнгүй ...
Сургалт
...

2017-05-05 22:22:22

Дэлгэрэнгүй ...
НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН-ЗӨВЛӨМЖ
...

2017-02-01 22:11:11

Дэлгэрэнгүй ...