Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг үнэлэн дүгнэлт гаргалаа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмээний төлөвлөгөөний 2019 оны хэрэгжилт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж үр дүнг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн дүгнэлт гаргууллаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-12-20 09:22:30