Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэлээ.

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд иргэний нийгмийн байгууллагуудаар хөндлөнгийн хяналт хийлгэлээ.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-12-20 09:29:16