Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
2017 оны захирамжууд
ЗАХИРАМЖ-2-Р Ээлжийн цэрэг таталт
...

2017-10-03 09:25:29

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ-ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
...

2017-09-12 10:00:39

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ-Цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах тухай
...

2017-07-04 10:01:19

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ-Сургалтад хамруулах тухай
...

2017-06-09 09:58:20

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ- Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр болон мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах, мөнгөн төлбөрөөс чөлөөлөх, дүйцүүлэх албанаас халах тухай
...

2017-06-02 10:02:51

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ-ХӨРӨНГӨ ГАРГАХ ТУХАЙ
...

2017-05-19 09:59:51

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ-Орон нутгийн цэргийн томилгоот бүрэлдэхүүнтэй сургалт явуулах тухай
...

2017-04-05 09:57:27

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ- ЦЭРЭГ ТАТАЛТ
...

2017-04-04 10:04:09

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ-Цэрэг эргэх ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай
...

2017-03-20 10:09:33

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАХИРАМЖ-Дайчилгаа бэлтгэл
...

2017-03-10 09:28:00

Дэлгэрэнгүй ...