Эрхэм зорилго, зорилт
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, УДИРДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГЙИН ӨМЧИЙТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД САЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ӨМЧИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД, ӨРСӨЛДӨХ ТЭГШ БОЛОМЖИЙГ ХАНГАХАД ОРШИНО.

...

2016-10-18 12:10:29

Дэлгэрэнгүй..