Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, УДИРДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГЙИН ӨМЧИЙТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД САЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ӨМЧИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД, ӨРСӨЛДӨХ ТЭГШ БОЛОМЖИЙГ ХАНГАХАД ОРШИНО.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, УДИРДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ, ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГЙИН ӨМЧИЙТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД САЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ӨМЧИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД, ӨРСӨЛДӨХ ТЭГШ БОЛОМЖИЙГ ХАНГАХАД ОРШИНО.

НИЙТЭЛСЭН: 2016-10-18 12:10:29