Шинэ мэдээ
Тендерийн урилга

...

2020-09-30 09:44:29

Дэлгэрэнгүй..
“Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам”-д санал авах тухай

...

2019-10-17 15:14:14

Дэлгэрэнгүй..
Баруун бүсийн аймгуудын Орон нутгийн өмчийн газрын ажилтнуудын дунд зохион байгуулагдсан сургалт зөвлөгөөн, урлаг спортын наадам 2019 оны 10 сарын 04-06-ны өдрүүдэд Ховд хотод амжилттай зохион байгуулагдлаа.

...

2019-10-07 11:47:10

Дэлгэрэнгүй..
Байгууллагын ажлын байран дээр тавигдах стандарт

...

2017-12-15 11:11:11

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧ НАРЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР

...

2017-10-23 16:15:14

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

...

2017-10-23 15:16:15

Дэлгэрэнгүй..