Сургалтын мэдээлэл
Сургалтын зар

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх (А3 сертификат) сургалтыг 2023 оны 1 дүгээр сарын 07-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулана....

2023-01-02 10:21:21

Дэлгэрэнгүй..
Монгол улсын Сангийн яам, Аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Орон нутгийн өмчийн газар хамтран 2019 оны 09 сарын 09-аас 10-ны өдрүүдэд “Ерөнхий гэрээг зохион байгуулах нь” сэдэвт сургалтыг Улиастай хотноо зохион байгууллаа.

...

2019-09-10 18:15:14

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа

...

2019-05-09 10:10:12

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа.

...

2017-12-02 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа.

...

2017-02-01 11:11:11

Дэлгэрэнгүй..