Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа

Сангийн сайдын 2014 оны 09 сарын 30-ны өдрийн 212 тоот тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам”-ын дагуу уг сургалтыг Монгол улсын Сангийн яам, Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл, Боловсрол ТББ, болон Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны албатай-тай хамтран 2019 оны 05 сарын 05-09-ний өдрүүдэд худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 гэрчилгээ олгох сургалтыг зохион байгуулж сум бүрээс 6 хүн /иргэн, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, төрийн албан хаагчдын төлөөлөл/ нийт 150 албан хаагч хамрагдаж 110 иргэн А3 гэрчилгээний эрхтэй болсон.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-09 10:10:12