Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төрийн албан хаагчдыг Авлига ашиг сонирхлын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд төрийн албан хаагчдын дунд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилго бүхий "Батламж-Зөвлөмж" арга хэмжээг зохи

НИЙТЭЛСЭН: 2019-10-03 16:00:00