Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ХАА-нд мөрдөх журам
ХАА-г төлөвлөх, тайлагнах журам
...

2017-10-12 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам
...

2017-10-10 12:12:14

Дэлгэрэнгүй ...
Бүртгэл хөтлөх журам
...

2017-10-10 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам...

2017-10-10 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах
...

2017-10-08 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт
...

2017-10-03 10:12:13

Дэлгэрэнгүй ...
Цахим тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах
...

2017-10-01 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилгыг зарлан мэдээлэх
...

2017-09-28 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...