Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Бодлого, хөтөлбөрийн биелэлт
“ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ”
...

2018-09-20 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2018 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт
...

2018-06-25 15:15:15

Дэлгэрэнгүй ...
Засгийн газрын 2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилт
...

2018-01-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...