Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан
Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
...

2019-06-25 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
...

2019-01-18 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
...

2018-06-22 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...
Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
...

2018-01-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2017-01-15 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...