Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН 2 ДАХЬ ШАТНЫ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас зохион байгуулсан Захиргааны ерөнхий хуулийн 2 дахь шатны сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж сургалтад 200 гаруй төрийн албан хаагчдыг хамрууллаа.

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Шүүх эрх мэдлийн болон Хууль сахиулах байгууллагуудын хамтарсан “ХУУЛЬ СУРТАЛЧИЛАХ” аяны хүрээнд 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга  хаагчдийг чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа.

 

Сургалтын зорилго нь шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах,аймгийнЗасагдаргынмөрийнхөтөлбөрттусгагдсаниргэдэдчиглэсэнхуультогтоомжийнсургалт, сурталчилгааныажлыгөргөжүүлэх, энэталаархмэдээ, мэдээллээрхангахзорилтыгхангах,ороннутгийнтөрзахиргааныбайгууллагынхууль сурталчилах үйлажиллагаагэрчимжүүлэх юм.

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗРЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

                                                                                                                                                           

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-05-16 18:18:52