УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ "УЛИРЛЫН" СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА
145 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА