Танилцуулга
2283 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

          Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасны дагуу аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын алба нь Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор баталсан “Дотоод аудитын дүрэм”-ийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, төсөвт болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалт, хандив тусламжийн хөрөнгийн зарцуулалтанд шалгалт хийн илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, хууль болон санхүүгийн холбогдолтой эрх зүйн актын хэрэгжилт, мэдээ тайлангийн гаргалт, хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт зарцуулалтанд хяналт тавих, заавар, зөвлөгөө өгөх, төсөвт учруулсан хохирлыг буцаан төлүүлэх, эрсдлээс сэргийлэх чиг үүрэгтэй.

Одоо:

Дарга, Дотоод аудитор-Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч - Б.Чадраабал-99468877 /МУМНБ/

Дотоод аудитор-Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч - Б.Батхүү-99469259 /МУМНБ/

Дотоод аудитор-Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч - Ц.Мядагмаа-99152788

Дотоод аудитор-Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч - Т.Цэрэндолгор-99144437 /МУМНБ/

Дотоод аудитор-Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч, нягтлан бодогч, бичиг хэргийн ажлыг хавсран гүйцэтгэгч- Б.Үүрийнтуяа-99466930

Дотоод аудитор - Б.Баяртнаран-92065155

Жолооч- Т.Батмөнх-92065155 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

 

 

Хаяг: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 303 тоот

Утас: 70463866

Цахим хаяг: Sankhuu_audit_za@yahoo.com

 

2020-02-12 08:09:29