Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМАГТ 2019 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ГАДААДЫН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Д/д Олон улсын байгууллагын нэр  Төслийн нэр  Ерөнхий мэдээлэл 
1 Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сан  "Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг" Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүүхдийн сангийн  санхүүжилтээр 2018-2022 он хүртэл хэрэгжинэ. 
2 "Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй Ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн үйлчилгээ"  Койкагийн санхүүжилтээр 2019-2022 хүртэл хэрэгжинэ. 
3 Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хөгжлийн  хөтөлбөр   “Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь” (ENSURE)  Даян Дэлхийн байгаль орчны сан, НҮБХХ-ын санхүүжилтээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран Тосонцэнгэл, Их-Уул, Идэр сумдад 2019-2025 он хүртэл хэрэгжинэ.  
4 Дэлхийн зөн  “Завхан аймгийн эдийн засгийн хөгжил, өсөлтөнд иргэний нийгмийн байгууллагуудын оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх нь”  Европын Холбооноос санхүүжигдэн Дэлхийн Зөн Монгол, Дэлхийн Зөн Франц хамтран 2018-2022 он хүртэл хэрэгжүүлнэ. 
5 Адра  "Идэр суманд бяслагийн үйлдвэр байгуулах"                       Сарлагийн түүхийн сүүгээр дэлхийн стандартад нийцсэн бяслагийг герман технологиор үйлдвэрлэх, үйлдвэрийг байгуулах, ажилчдыг сургах, орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах, малчдын өрийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019-2021 онд хэрэгжинэ. 
6 Япон Улсын Элчин сайдын яам  Өвсний үндэс, хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр  Баянхайрхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар  Япон Улсын Элчин сайдын яам  Өвсний үндэс, хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 2019 онд хэрэгжинэ 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-07-08 09:30:35