Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Зар мэдээ
ТЭТГЭЛЭГТ ТӨСЛИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ
...

2016-03-04 01:32:47

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлд тусгагдан ИНБ болон ТББ-аар гүйцэтгүүлэх төслийн саналыг авч байна.
...

2016-03-04 01:32:22

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын 2013 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тайлан тавих ажлын хэсэг сумдад ажиллана.
...

2016-03-04 01:31:55

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалт болно
...

2016-03-04 01:31:35

Дэлгэрэнгүй ...
АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ БА НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАНЫ АЛБАН ТУШААЛД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2016-03-04 01:29:04

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАРЛАЛ
...

2016-03-04 01:28:40

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ
...

2016-03-04 01:28:22

Дэлгэрэнгүй ...
Зар
...

2016-03-04 01:27:52

Дэлгэрэнгүй ...
ТЭЛМЭН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 01:27:29

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2016-03-04 01:27:02

Дэлгэрэнгүй ...