Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ЗАВХАН АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАРТ АХЛАХ БОЛОН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2016.09.19

Захиалга өгсөн сум, байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцах асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Орон нутгийн өмчийн газар

Худалдан авах ажиллагааны алба

Албаны дарга

 

Худалдан авах ажиллагааг хууль журмын дагуу зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах 

 

 

Дэс түшмэл ТЗ-7

1

Баклавар

Эдийн засагч, инженер

 

Мэргэжлээрээ 1 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх

Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

2

Орон нутгийн өмчийн газар

 

Өмчийн ахлах мэргэжилтэн

Орон нутгийн өмчийн бүртгэл хяналт шалгалт хариуцаж ажиллах

Дэс түшмэл ТЗ-6

1

Баклавар

Эдийн засагч, Нягтлан бодогч

 

Мэргэжлээрээ 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байх 

Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх, багаар ажиллах, зохион байгуулах чадвартай 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

3

Орон нутгийн өмчийн газар

Худалдан авах ажиллагааны алба

Хуулийн мэргэжилтэн

 Холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, Худалдан авах ажиллагаанд оролцох хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, удирдах дээд байгууллагыг мэдээллээр хангах

 

дэс түшмэл ТЗ-5

1

Баклавар

Эрх зүй

 

 

 

Багаар ажиллах, компьютерийн хэрэглээний программ эзэмшсэн, баримт бичиг боловсруулах чадвартай.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

4

Орон нутгийн өмчийн газар

 

Хяналт шалгалт ашиглалт хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн

Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгөд хяналт тавих, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах

Дэс түшмэл ТЗ-5

1

Бакалавр 

Эдийн засагч, Нягтлан бодогч

   

 Багаар ажиллах чадвартай, төлөвлөлт хийх; компьютерийн хэрэглээний программуудыг  эзэмшсэн байх. 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

5

Орон нутгийн өмчийн газар

 

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав

Байгууллагын архив бичиг  хэргийг хөтлөх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллах

Төрийн үйлчилгээТҮ-3

1

Бакалавр 

Эдийн засагч, Нягтлан бодогч

 

 

Багаар ажиллах чадвартай, төлөвлөлт хийх; компьютерийн хэрэглээний программуудыг  эзэмшсэн, мэргэжлийн дагуу зөвлөгөө, тусламж үзүүлэх чадвартай байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх:

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОО

5

 

 

 

 

 

 

 

Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ

·      Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

·      Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

·      Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

·      Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;

·      “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;

·      Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

Мэдээлэл лавлагаа

·  Ажлын байртай холбоотой асуудлаар аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 7046-2370, 9811-5091 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авч болно. 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-09-19 18:44:48