Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Хөрөнгө оруулалт, Хөгжлийн болдлого төлөвлөлтийн хэлтэс

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОЛДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН  ХЭЛТСИЙН ХАМТ ОЛОН

 

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Ж.БАТЦЭНГЭЛ

 

 

ХҮНС, ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ

ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН М.САРАНЧИМЭГ

 

 

АВТОЗАМ, ТЭЭВЭР, МЭДЭЭЛЭЛ,ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ БОДЛОГО

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Д.ӨНӨРБУЯН

 

 

ДЭД БҮТЭЦ,  ГАЗАР , БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Х.ДЭЛГЭРДАЛАЙ

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН,  АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН  БОДЛОГО

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.ЦЭРЭНХАНД

 

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖИЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН  Х.ГАЛБАЯР 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-14 08:39:44