Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Хууль тогтоомж
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам батлах тухай
...

2016-03-04 03:05:25

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ
...

2016-03-04 03:05:01

Дэлгэрэнгүй ...
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
...

2016-03-04 03:04:19

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2016-03-04 03:03:53

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
...

2016-03-04 03:03:26

Дэлгэрэнгүй ...