Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Сул орон тоо
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРЫГ НИЙТЭД ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2019-10-01 08:58:51

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРЫГ НИЙТЭД ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2019-10-01 08:58:15

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУЛ ОРОН ТООГ НИЙТЭД ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2019-10-01 08:57:39

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУЛ ОРОН ТООГ НИЙТЭД ЗАРЛАЖ БАЙНА
...

2019-05-31 07:34:28

Дэлгэрэнгүй ...