Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
Ёс зүйн зөвлөлийн 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2020-03-24 05:06:20

Дэлгэрэнгүй ...
Ёс зүйн дүрэм
...

2020-03-24 04:43:22

Дэлгэрэнгүй ...
Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ажиллах журам
...

2020-03-24 04:24:28

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
...

2013-11-20 16:05:00

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН EC ЗҮЙН ДҮРЭМ
...

2013-11-20 16:01:00

Дэлгэрэнгүй ...