Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Мэдээ мэдээлэл
ЗАВХАН АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН МАЛ АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 03:16:08

Дэлгэрэнгүй ...
СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА НАРЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 03:15:39

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭЖ НЭР ДЭВШҮҮЛСЭН ШИЙДВЭР
...

2016-03-04 03:15:11

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН АЛДАРХААН, ИДЭР, ТЭС, ШИЛҮҮСТЭЙ СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.
...

2016-03-04 03:14:43

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
...

2016-03-04 03:12:30

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТАЙЛАГНАСАН ТУХАЙ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
...

2016-03-04 03:12:05

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ III УЛИРАЛЫН БИЕЛЭЛТ
...

2016-03-04 03:11:35

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛ
...

2016-03-04 03:11:01

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН АЛБАН ХААГЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭЖЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭСЭН БАЙДАЛ
...

2016-03-04 03:10:24

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн 2015 оны төсөвт тодотгол хийх тухай
...

2016-02-15 05:01:26

Дэлгэрэнгүй ...