ЗАВХАН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА
5743 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

 

ЗОРИЛГО

“Төрийн өмчийн бодлогыг  хэрэгжүүлэх удирдлагыг сайжруулах, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдэд сайн засаглалыг хөгжүүлэх замаар өмчийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, Худалдан авах ажиллагааны ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжийг хангахад оршино”.

 

ЗавханаймгийнИТХ-ындэргэдэхОроннутгийнөмчийналбань ИТХ-ынТэргүүлэгчдийн 2013 оны 24 дүгээртогтоолоорбайгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.УлмаараймгийнЗасагдаргын 2016 оны 09 дүгээрсарын 12-ны өдрийн А/231 тоотзахирамжаарХудалдан авах ажиллагааны алба, Орон нутгийн өмчийн алба нэгдэн Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар болж бүтцийн өөрчлөлтөд  орсон.

 

Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар нь орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн ашиглалтад хяналт тавьж түүний үр ашгийг дээшлүүлэх, тооллого хийх, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлан тэнцлийг гаргах ажлыг зохион байгуулах, мөн худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

 

Худалдан авах ажиллагааны алба аймгийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/45 тоот захирамжаар байгуулагдсан Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Худалдан авах ажиллагааны газрын хэрэгжүүлэх Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.5-д заасан улс болон бүс нутгийн чанартай төсөл, арга хэмжээ, мөн зүйлийн 45.2.1 дэх хэсэгт заасан өөрийн хэрэгцээнд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээнээс бусад бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих, төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг худалдан авах ажиллагааны мэдээллээр хангах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх чиг үүрэг бүхий алба юм.

 

Овог нэр

Албан тушаал

Хариуцсан ажил

E-mail  хаяг

Д.Батмэнд

Газрын дарга

Ерөнхийзохионбайгуулалт, хяналт

Batmend_70@yahoo.com

Н.Жигжиддорж

Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга

Ерөнхийзохионбайгуулалт, хяналт

 

Jiigee125@gmail.com

Б.Бат-Амгалан

Ахлах мэргэжилтэн

Ерөнхийзохионбайгуулалт, хяналт, дотоод ажил

 

B_mgl_n@yahoo.com

Н.Цогтсайхан

ОНӨГ-ын мэргэжилтэн

Хууль эрх зүй

Tzodo.bryant@gmail.com

Г.Нармандах

ОНӨГ-ын мэргэжилтэн

Бүртгэл мэдээлэл

Mandaa0720@yahoo.com

М.Галцог

ОНӨГ-ын мэргэжилтэн

Хяналт, шалгалт, ашиглалт хамгаалалт

 

galtsog_0414@yahoo.com

М.Өлзиймаа

ХААА-ны мэргэжилтэн

 

Ажил үйлчилгээ худалдан авалт

Ma_zima0325@yahoo.com

Б.Даваасамбуу

ХААА-ны мэргэжилтэн

Бараа зөвлөх үйлчилгээ

 

Г.Дашбалжир

 

Нягтлан бодогч

Bambuu0702@yahoo.com

Т.Алтантуяа

Бичиг хэрэг, нярав

Бичиг хэрэг, нярав

torbataltantuya@yahoo.com

Д.Дарханбаатар

Жолооч

Жолооч

 

 

 

 

2017-05-18 10:16:48