ХАА-ны төлөвлөгөө
2023 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

ЗАВХАН АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

2022-12-19 17:50:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2022-01-03 12:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХААА-ны төлөвлөгөө 2021

...

2021-01-04 03:54:41

Дэлгэрэнгүй..
Завхан аймгийн 2020 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө

...

2019-12-05 15:16:15

Дэлгэрэнгүй..
Завхан аймгийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2018-12-20 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
Завхан аймгийн 2018 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2017-12-20 11:11:11

Дэлгэрэнгүй..
ХАА-н 2017 төлөвлөгөө

...

2017-01-18 15:45:02

Дэлгэрэнгүй..
ХАА-н төлөвлөгөө

...

2016-05-13 09:45:55

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2015 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө.

...

2016-02-15 05:12:37

Дэлгэрэнгүй..
Баянхонгор аймгийн 2014 онд Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө

Татах гэсэн холбоосоор орж харна уу...

2016-02-15 05:12:17

Дэлгэрэнгүй..