Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ХАА-ны төлөвлөгөө
ХААА-ны төлөвлөгөө 2021
...

2021-01-04 03:54:41

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн 2020 оны Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
...

2019-12-05 15:16:15

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2018-12-20 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн 2018 оны Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2017-12-20 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...
ХАА-н 2017 төлөвлөгөө
...

2017-01-18 15:45:02

Дэлгэрэнгүй ...
ХАА-н төлөвлөгөө
...

2016-05-13 09:45:55

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2015 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө.
...

2016-02-15 05:12:37

Дэлгэрэнгүй ...
Баянхонгор аймгийн 2014 онд Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тодотгосон төлөвлөгөө
Татах гэсэн холбоосоор орж харна уу...

2016-02-15 05:12:17

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2014 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө.
Татах холбоосоор орж харна уу....

2016-02-15 05:11:48

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх "Худалдан авах ажиллагааны алба"-наас 2014 онд хэрэгжүүлэх улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.
Татах гэсэн холбоосоор орж харна уу....

2016-02-15 05:11:29

Дэлгэрэнгүй ...