Худалдан авах ажиллагааны тайлан
Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны 3 дугаар улирлын тайлан

...

2019-10-04 12:12:14

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны хагас жилийн тайлан

...

2019-07-02 10:10:11

Дэлгэрэнгүй..
2018 оны жилийн эцсийн тайлан

...

2019-02-19 12:25:14

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны гуравдугаар улирлын тайлан

...

2018-10-04 17:05:05

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны хагас жилийн тайлан

...

2018-06-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
2018 оны жилийн эцсийн тайлан

...

2018-02-19 12:21:16

Дэлгэрэнгүй..
Завхан аймгийн Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны тайлан

...

2018-01-15 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..
2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 11-р сарын байдлаар

...

2017-11-06 12:44:27

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны 3 дугаар улирлын тайлан

...

2017-10-25 13:10:10

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны хагас жилийн тайлан

...

2017-06-16 10:10:10

Дэлгэрэнгүй..