Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Тайлан мэдээ
Улиастай сумын 1-р цэцэрлэгт хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-04-11 09:16:21

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын 5-р цэцэрлэгт хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-04-11 03:14:10

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын 4-р цэцэрлэгт хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-04-11 02:43:46

Дэлгэрэнгүй ...
Улиастай сумын 3-р цэцэрлэгт хийсэн дотоод аудитын тайлан
...

2022-04-11 02:40:04

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн данс 2021 оны 4-р улирал
...

2022-01-19 02:47:00

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн байгууллагуудын дотоод аудитын тогтолцоо, чиг үүргийн хэрэгжилтэд хийсэн аудитын тайлан
...

2021-11-02 04:01:34

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн данс 2021 оны 3-р улирал
...

2021-10-29 04:45:00

Дэлгэрэнгүй ...
2020 оны хяналт шалгалтын тайлан
...

2021-09-13 06:43:33

Дэлгэрэнгүй ...
2019 оны хяналт шалгалтын тайлан
...

2021-09-13 06:41:01

Дэлгэрэнгүй ...
Шилэн данс 2021 оны 2-р улирал
Дотоод аудитын тайлан мэдээ ...

2021-07-20 10:10:10

Дэлгэрэнгүй ...