Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн албан татвар, төлбөр, хураамжийн 2019 оны тайлан
...

2020-04-21 09:02:13

Дэлгэрэнгүй ...
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС ХҮЛЭЭН АВСАН ХАНДИВ, ДЭМЖЛЭГИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
...

2019-04-30 10:27:06

Дэлгэрэнгүй ...
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАРЬЦАА, АЛБАН ТАТВАР, ХУРААМЖИЙН ОРЛОГЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
...

2019-04-30 10:25:09

Дэлгэрэнгүй ...
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ
...

2018-04-20 11:11:11

Дэлгэрэнгүй ...