Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдал
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАРЬЦАА, АЛБАН ТАТВАР, ХУРААМЖИЙН ОРЛОГЫН 2021 ОНЫ ТАЙЛАН

...

2022-04-18 11:16:37

Дэлгэрэнгүй..
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн албан татвар, төлбөр, хураамжийн 2019 оны тайлан

...

2020-04-21 09:02:13

Дэлгэрэнгүй..
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС ХҮЛЭЭН АВСАН ХАНДИВ, ДЭМЖЛЭГИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН

...

2019-04-30 10:27:06

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАРЬЦАА, АЛБАН ТАТВАР, ХУРААМЖИЙН ОРЛОГЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН

...

2019-04-30 10:25:09

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ

...

2018-04-20 11:11:11

Дэлгэрэнгүй..