Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явц
ЗАВХАН АЙМАГ 2023 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН БАЙРШЛУУДЫН ГАЗАР ОЛГОЛТЫГ ХИЙЖ БАЙНА.

...

2023-11-07 10:17:12

Дэлгэрэнгүй..