Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛ, ОЛБОРЛОЛТ ЭРХЭЛДЭГ АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН БАРЬЦАА, АЛБАН ТАТВАР, ХУРААМЖИЙН ОРЛОГЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
Регистрийн дугаар Аж ахуйн нэгжийн нэр Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар Газрын төлбөр Ус ашигласны төлбөр Ус бохирдуулсны төлбөр Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн Дүн
1 5250285 Айрон валли 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000.00
2 5542162 Алтанговь ресурс 0 0 0 0 0 0 250,000 250,000.00
3 5720443 Арголд 0 0 0 0 0 0 450,000 450,000.00
4 5208513 Батшандас 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
5 2708701 Баян Айраг Эксплорэйшн 157,228,241 506,000 274,437,840 225,025,597 35,208,160 0 0 692,405,838
6 2085976 Боролзой 0 0 0 0 0 0 250,000 250,000
7 5938953 Будар минералс 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
8 5194997 Жаско 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
9 5976944 Зэд алт 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
10 5588871 Манлайлагч оддын тэнгэр 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
11 5361125 Мегатон минералс 0 0 0 0 0 0 1,800,000 1,800,000
12 2317265 Монгол хан хоршоо 102,000 0 176,000 0 0 1,534,600 200,000 2,012,600
13 5237572 Мон минералс майнинг энд трейд 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
14 5340209 Отгонбогд 0 0 0 0 0 0 250,000 250,000
15 2888696 СДДГ 0 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000
16 5892406 Талын Үчимбэр 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
17 5233739 Улиастайчулуу 0 0 0 0 0 0 250,000 250,000
18 6088759 Форс Голд Майнинг 0 0 11,470,509 6,481,810 0 0 1,177,500 19,129,819
19 2883082 Хайчийн булаг эксплорэйшн 0 0 0 0 0 0 2,800,000 2,800,000
20 2715694 Ханбогд эксплорэйшн 0 0 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000
21 6267408 ЧИНГИС ВОРЛД МАЙНИНГ 0 0 0 0 0 0 900,000 900,000
22 5320607 Шувуун хар уул 0 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000
23 5057701 Эйжаминералз 0 0 160,000 62,812 0 0 650,000 872,812
24 5501776 Эмералд-Экспедишн 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
25 5085152 Эф Эйч Эл 0 0 0 103,500 0 0 1,250,000 1,353,500
                    734,824,569

 

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

НИЙТЭЛСЭН: 2019-04-30 10:25:09