Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төсөв санхүү
УЛСЫН ТӨСВИЙН 2020 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТ
...

2019-12-03 09:28:26

Дэлгэрэнгүй ...
ОНХС-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2020 ОНД ХИЙГДЭХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
...

2019-12-03 09:15:06

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН 2019 ОНЫ ТӨСӨВ
АЙМГИЙН 2019 ОНЫ ТӨСӨВ...

2019-02-27 02:22:40

Дэлгэрэнгүй ...
2019 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
...

2018-12-03 14:31:00

Дэлгэрэнгүй ...
2018 оны АЗДТГ-т байр түрээсэлсэн газруудын тооцоо
...

2018-09-30 15:34:29

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН 2017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
...

2017-06-10 17:29:51

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн ЗДТГ-ын -2014 оны батлагдсан төсөв
...

2016-03-04 02:08:00

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн төсөв
...

2016-03-04 02:06:21

Дэлгэрэнгүй ...