Албан тушаалын тодорхойлолт
Нэр Хавсралт
1 ЭРҮҮЛ МЭНД, БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
2 ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
3 ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
4 ХҮНИЙ ЭРХ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
5 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
6 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
7 ТӨСВИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
8 ТӨРИЙН ШАГНАЛ, ЁСЛОЛ ХҮНДЭТГЭЛ, ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦССАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
9 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
10 МУХТТШБББХАХХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
11 ЗАХИРГАААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
12 ЗАХИРГАААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
13 ДЭД БҮТЭЦ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
14 ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУД, АХМАД НАСТНЫ ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛАЛ, ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
15 ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
16 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
17 АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
18 АЙМГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
19 АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ
20 АВТОЗАМ, ТЭЭВЭР, МЭДЭЭЛЭЛ, ШУУАДАН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН ТАТАХ