Цөөн үгээр
 • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.
 1. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Автозам, тээвэр, мэдээлэл, шуудан харилцаа холбооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,
 3. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга, техникийн хяналтын улсын байцаагч,
 4. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тосны хийн хяналтын улсын байцаагч,
 5. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын /Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Арц суурь боомт/ улсын байцаагч,
 6. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм, биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч,
 7. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч,
 8. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,
 9. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл, оношилгоо эмчилгээний технологи, эмнэлгээс шалтгаалах халдвар хариуцсан мэргэжилтэн,
 10. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн,
 11. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Өсвөр үе, залуучууд, ахмад настны эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн,
 12. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн,
 13. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Яаралтай гамшиг, эрсдлийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн.
НИЙТЭЛСЭН: 2020-05-18 09:39:02