Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР/2020.08.11/

  1. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
  2. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн
  3. Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
  4. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
  5. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга, техникийн хяналтын улсын байцаагч
  6. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын хяналтын /Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс Арц суурь боомт/ улсын байцаагч
  7. Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Газрын тосны хийн хяналтын улсын байцаагч
НИЙТЭЛСЭН: 2020-08-13 07:50:14