Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Согтууруулах ундаа худалдаалах болон үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох

Үүнд:   Монгол Улсын архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.7-д зааснаар Согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаагаар, согтууруулах ундаа импортлох, худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг 2 жилийн хугацаагаар олгож, мөн хугацаагаар тус тус сунгана.

 

Согтууруулах ундаа худалдаалах болон үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход дараах материал бүрдүүлнэ:

 

  1. Тухайн харъяалах сумын Засаг даргын санал
  2. Харъяалах мэргэжилийн хяналтын дүгнэлт
  3. Стандарт хэмжилзүйн газраас олгосон тохиролын гэрчилгээ
  4. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
НИЙТЭЛСЭН: 2016-02-14 12:27:10