Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Дотоод журам
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
...

2017-10-20 18:46:29

Дэлгэрэнгүй ...
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, төсөл авах
...

2016-02-14 12:28:15

Дэлгэрэнгүй ...
Согтууруулах ундаа худалдаалах болон үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
...

2016-02-14 12:27:10

Дэлгэрэнгүй ...
Төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх барилга байгууламжийн угсралт, их засврын ажил, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн материалд бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт
...

2016-02-14 12:26:28

Дэлгэрэнгүй ...
Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай
...

2016-02-14 12:25:20

Дэлгэрэнгүй ...
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчид суралцагчийн тэтгэлэг олгох журам
...

2016-02-14 12:24:07

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журмын жагсаалт
...

2016-02-14 12:23:11

Дэлгэрэнгүй ...