Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Төлөвлөгөө
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
...

2020-01-06 02:55:55

Дэлгэрэнгүй ...
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2017-02-10 17:46:29

Дэлгэрэнгүй ...
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журмын жагсаалт
...

2016-02-14 17:04:09

Дэлгэрэнгүй ...
2016 оны 01 сарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
...

2016-02-14 16:24:06

Дэлгэрэнгүй ...