Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ III УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2018-10-10 11:15:23

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ II УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2018-07-08 03:10:17

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2018-04-10 03:09:39

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны тайлан
...

2018-01-15 12:15:01

Дэлгэрэнгүй ...
Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн
...

2017-11-17 09:39:33

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2017-10-06 16:45:35

Дэлгэрэнгүй ...
АВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
...

2017-07-02 16:42:05

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2017-05-13 13:23:48

Дэлгэрэнгүй ...
ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2016-05-18 14:31:55

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны 2-р улирал мэдээлэлд
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...