Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2018-04-10 03:09:39

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2017 оны тайлан
...

2018-01-15 12:15:01

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2017-10-06 16:45:35

Дэлгэрэнгүй ...
АВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
...

2017-07-02 16:42:05

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2017 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2017-05-13 13:23:48

Дэлгэрэнгүй ...
ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2016 ОНЫ I УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2016-05-18 14:31:55

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны 2-р улирал мэдээлэлд
...

0000-00-00 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...