Цөөн үгээр
  • Шинэчлэгдэж буй цахим хуудасны талаархи саналаа өгөөрэй.
Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
...

2021-01-26 02:35:12

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2019 ОНЫ IV УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
...

2020-01-03 12:13:54

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн засаг дарга, засаг даргын тамгын Газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны III улирлын тайлан
...

2019-10-12 03:41:36

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫНГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТ
...

2019-10-03 09:05:00

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн засаг дарга, засаг даргын тамгын Газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны II улирлын тайлан
...

2019-07-10 03:40:18

Дэлгэрэнгүй ...
Завхан аймгийн засаг дарга, засаг даргын тамгын Газар, нутгийн захиргааны байгууллагын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 2019 оны I улирлын тайлан
...

2019-04-10 11:27:52

Дэлгэрэнгүй ...
Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн
...

2019-01-17 09:39:33

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
...

2019-01-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ III УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2018-10-10 11:15:23

Дэлгэрэнгүй ...
ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ II УЛИРАЛЫН ТАЙЛАН
...

2018-07-08 03:10:17

Дэлгэрэнгүй ...